Γιώργος Ζέκος

Φιλόδοξος, εργασιομανής, πειθαρχημένος, τρεις λέξεις που τον χαρακτηρίζουν απόλυτα.

Με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα διεκπεραιώνει κάθε απαιτητική εργασία που του ανατίθεται.
Η πολύχρονη εμπειρία του και η εξειδικευμένη τεχνογνωσία του στον τομέα των εκτυπώσεων, τον καθιστά τον πλέον αρμόδιο να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

“Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό.”