Τάσος Ζέκος

Ανταγωνιστικός, ενθουσιώδης, αποφασιστικός!
Με συστηματική δουλειά, ανεξάντλητη ενέργεια και φρέσκιες ιδέες επιδιώκει να κάνει το καλύτερο δυνατό.
Αναμφίβολα ο ρόλος του απαιτεί ετοιμότητα, εγρήγορση, ευστροφία και γερό στομάχι.

“Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να μάθεις. Μέσα από τη δράση”.