ΑΦΙΣΕΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Αφίσες

Οι αφίσες αποτελούν έναν από τους διαδεδομένους τρόπους δημοσιοποίησης και ανάρτησης ενός γεγονότος. Χρησιμοποιούνται για την ανακοίνωση συναυλιών, παραστάσεων, εκθέσεων κ.α. Είναι απαραίτητες για τη διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών. Έχουν επίσης προσωπική χρήση, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διακοσμήσουν το χώρο μας. Οι διαστάσεις ποικίλουν αναλόγως του τρόπου που θα χρησιμοποιηθούν. Τυπώνουμε σε όποια διάσταση επιθυμείτε.