Οροι και Προϋποθέσεις

1. Όροι και Προϋποθέσεις

Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA) είναι μια νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (είτε ένα άτομο ή σε μια ενιαία οντότητα) και της «ΖΕΚΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για το λογισμικό του προϊόντος (-ων) που αναφέρονται ανωτέρω (στο εξής θα αναφέρεται ως “Λογισμικό”), η οποία μπορεί να περιλαμβάνει συναφή μέσα ενημέρωσης, έντυπο υλικό, ηλεκτρονικά έγγραφα, πληροφορίες ή απευθείας σύνδεση δεδομένων. Με την εγκατάσταση, την αντιγραφή, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τη χρήση του λογισμικού, συμφωνείτε τη δέσμευση σας από τους όρους της παρούσας αδείας (EULA). Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους του παρόντος (EULA), μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το λογισμικό. Το λογισμικό είναι ιδιοκτησία της «ΖΕΚΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις διεθνείς συνθήκες δικαίωμα του δημιουργού, καθώς και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συνθηκών. Το λογισμικό έχει τη σχετική άδεια και δεν πωλείται. Η «ΖΕΚΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  θα βελτιώνει και θα ενημερώνει την έκδοση του λογισμικού με την πάροδο του χρόνου. Ενώ χρησιμοποιείτε το λογισμικό, ο διακομιστής μας περιστασιακά θα την συγκρίνει με την τελευταία διαθέσιμη έκδοση, και να σας ενημερώσει εάν υπάρχουν διαθέσιμες νέες εκδόσεις.

2. Εκδόσεις Λογισμικού Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες υπόκεινται στην άδεια (EULA). Για να κάνετε λήψη, εγκατάσταση και χρήση κάθε έκδοσης, δεσμεύεστε εκ νέου με τις προϋποθέσεις. Το λογισμικό παρέχεται δωρεάν, αρκεί να χρησιμοποιείται για την παρασκευή προϊόντων, όπως το προϊόν οδηγός. Δεν μπορείτε να εξάγετε στοιχεία και έγγραφα για τα προϊόντα, εκτός αυτά που κάνετε παραγγελία.

3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Η «ΖΕΚΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» συμφωνεί να σας παραχωρήσει ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού. Η παρούσα άδεια χρήσης είναι ατελώς. Κανένας τίτλος πνευματικής ιδιοκτησίας δεν μεταφέρεται. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε ή, να αναλύσετε τον σχεδιασμό, και να αποσυναρμολογήσετε απόσπασμα πόρων του λογισμικού. Μπορεί να κάνει τα αντίγραφα του λογισμικού για λόγους ασφαλείας και αρχειακούς. Μπορείτε να μεταβιβάσετε το σύνολο της παρούσας άδειας και τα δικαιώματά σας, εφόσον ο δικαιούχος συμφωνεί με τους όρους της παρούσας (EULA). Δεν έχετε το δικαίωμα να αφαιρέσετε ή να τροποποιήσετε κάθε ανακοίνωση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αντίγραφα του λογισμικού. Δεν μπορείτε να νοικιάσετε, ή παρέχετε με χρηματοδοτική μίσθωση καμία έκδοση του λογισμικού. Μπορείτε να διανέμετε τα δεδομένα που εξάγονται ή που δημιουργούνται από το λογισμικό, όπως είναι η βιβλία φωτογραφιών, εφόσον τα στοιχεία αυτά μπορούν και πάλι να ανοίξουν και να επεξεργαστούν από το λογισμικό. Δεν μπορείτε να εξαγάγετε ή να τροποποιήσετε τα δεδομένα που εξάγονται από πηγές, όπως βιβλία φωτογραφιών. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τα δικαιώματα δημιουργού που αναφέρονται στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του δημιουργού από τις εξαγωγές αυτές.

4. ΤΡΊΤΟΥ ΟΡΟΙ Το λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει άλλα λογισμικά τρίτων, όπως και ένα online κατάστημα. Με τη χρήση του λογισμικού τρίτων και με την παραγγελία προϊόντων με βάση τη φωτογραφία, αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις του αντίστοιχου προμηθευτή.

5. COPYRIGHT Όλα τα δικαιώματα, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στο λογισμικό ή προϊόντα του, ανήκουν στην κυριότητα του «ΖΕΚΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» . Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων και φωτογραφίες) που μπορούν να προσεγγιστούν με τη χρήση του λογισμικού είναι ιδιοκτησία του εν λόγω χρήστη και προστατεύεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εγγράφων. Αυτή η άδεια (EULA) δεν σας χορηγεί δικαιώματα για τη χρήση περιεχομένου που δεν έχετε την ιδιοκτησία.

6. Διανομή Σας επιτρέπεται να κάνετε αντίγραφα κάθε έκδοσης του λογισμικού για την αξιολόγηση της αρχικής έκδοσης. Δεν υπάρχουν έξοδα που συνδέονται με τα ανωτέρω. Ρητά απαγορεύεται η χρέωση ή η απαίτηση της συνδρομής για τα εν λόγω αντίγραφα ή για οποιαδήποτε άλλη μορφή διανομής, χωρίς τη ρητή άδεια της «ΖΕΚΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». Μπορείτε να διανέμετε τα δεδομένα που εξάγονται ή που δημιουργούνται από το λογισμικό, όπως είναι η βιβλία φωτογραφιών, εφόσον τα στοιχεία αυτά μπορούν και πάλι να ανοίξουν και να επεξεργαστούν από το λογισμικό.

7.Εγγύηση και ευθύνη Το λογισμικό παρέχεται «όπως είναι». Τόσο οι προμηθευτές όσο και η «ΖΕΚΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» δεν εγγυώνται ότι το λογισμικό πληροί όλες τις απαιτήσεις σας, ή ότι η λειτουργεί χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Θα πρέπει να δοκιμάσετε το λογισμικό πριν το χρησιμοποιήσετε. Εάν το λογισμικό είναι ελαττωματικό, θα κάνουμε το παν για να το διορθώσουμε, αλλά η «ΖΕΚΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επακόλουθη ζημία / κόστος. Η μόνη υποχρέωση που αποδεχόμαστε είναι στη προσπάθεια διόρθωσης των λαθών του λογισμικού. Σε καμία περίπτωση η «ΖΕΚΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές, περιλαμβανομένων (αλλά χωρίς περιορισμό), διαφυγόντα κέρδη, έμμεση ζημία (π.χ. απώλεια δεδομένων), η διατάραξη του σχεδιασμού, απαιτήσεις τρίτων, ή άλλες ειδικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την κακή χρήση του λογισμικού, ή για κάθε απαίτηση από εσάς ή οποιοδήποτε άλλον, ή ακόμα και αν ένας εξουσιοδοτημένος διανομέας δεν σας έχει ενημερώσει για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών σε κάθε μία από τις περιπτώσεις.

8. PRIVACY Η «ΖΕΚΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να είναι σε θέση να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις του λογισμικού. Η «ΖΕΚΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχει προσωπικές υπηρεσίες και ενημερώσεις για τα προϊόντα της εταιρίας. Η «ΖΕΚΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» δεν αποθηκεύει στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Όλες οι πληρωμές είναι ασφαλείς συνδέσεις με το πρωτόκολλο ασφαλείας SSL.

9. ΛΥΣΗ Η παρούσα συμφωνία είναι αορίστου χρόνου και μπορεί να καταγγελθεί από ένα μέρος με γραπτή ανακοίνωση, είτε μέσω e-mail. Μετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας θα πρέπει να σβηστούν και να καταστραφούν ότι δεδομένα λογισμικού είναι αποθηκευμένα από τον χρήστη. H «ΖΕΚΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» έχει το δικαίωμα ενημέρωσης και τροποποίησης αυτών των όρων ανά πάσα στιγμή. Αποδέχεστε ότι δεσμεύεται σε αυτούς από τη στιγμή που θα λάβετε ειδοποίηση για τη σχετική αλλαγή. Η συμφωνία αυτή υπόκειται στο Ελληνικό δίκαιο. Πόλη της δικαιοδοσίας της Θεσσαλονίκης.

Privacy Policy Διασφάλιση δεδομένων

Γενικά: Η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της παρούσας ιστοσελίδας «www.labeland.gr», που ανήκει εξ ολοκλήρου στην εταιρία «ΖΕΚΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» περιγράφει τη μέθοδο συλλογής δεδομένων τα οποία μας παρέχετε εκούσια κατά τη διάρκεια των συναλλαγών σας καθώς και τη χρήση τους από εμάς. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που αναφέρονται εδώ, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του ευρωπαϊκού δικαίου. Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα συναινείτε και αποδέχεστε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων: Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί ελεύθερα στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα μόνο όταν γίνετε μέλος και προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων. Η διαδικασία συλλογής γίνεται εν γνώσει σας και με τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να καταχωρήσουμε, να επεξεργαστούμε και να εκτελέσουμε τις παραγγελίες σας, να απαντάμε σε ερωτήματα που τίθενται, να σας ενημερώνουμε για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται ή ειδικές προσφορές. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εξατομικεύσουμε τις προσφορές μας, να κάνουμε προτάσεις και διαφημίσεις στο δικτυακό μας τόπο ή να δημιουργήσουμε συνολικές και στατιστικές πληροφορίες. Η παροχή, εκ μέρους του χρήστη, των προσωπικών δεδομένων σημαίνει ότι συναινεί να χρησιμοποιούνται από την εταιρία μας για όλους τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. Στοιχεία που συλλέγονται: Οι πληροφορίες που ενδέχεται να ζητηθούν από τους χρήστες είναι ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ένα όνομα χρήστη (username) ένας κωδικός πρόσβασης (password), ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας, διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), και άλλα παρόμοια διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών και την έγκριση των ενεργειών τους ή που μπορεί να χρειαστούν για να σας παράσχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητήσατε ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ενδέχεται επίσης να ζητηθούν προαιρετικά κάποια στοιχεία όπως αριθμός τηλεφώνου, αριθμός fax, επάγγελμα. Συλλέγονται, ακόμη, ορισμένες τεχνικές πληροφορίες, συνήθως ως τυπικό μέρος της χρήσης των υπηρεσιών μας από εσάς. Τέτοιες πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν, παραδείγματος χάριν, τη διεύθυνση IP σας, τους χρόνους πρόσβασης, το δικτυακό τόπο από τον οποίο συνδεθήκατε, σελίδες που επισκέπτεστε, τους συνδέσμους που χρησιμοποιείτε και άλλες τέτοιες τεχνικές πληροφορίες τις οποίες μας παρέχει ο φυλλομετρητής σας (browser).

Cookies:

Cookies: Όταν επισκέπτεστε το δικτυακό μας τόπο ενδέχεται να καταχωρηθούν πληροφορίες στον υπολογιστή σας, που συνήθως είναι αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης και έχουν τη μορφή ενός αρχείου κειμένου το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό ως «cookie». Τα cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και όχι στο δικτυακό τόπο. Δίνουν τη δυνατότητα συλλογής ορισμένων πληροφοριών, όπως της διεύθυνσης πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP adress), του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας (OS), του τύπου φυλλομετρητή σας (browser) και της διεύθυνσης τυχόν δικτυακών τόπων που σας παραπέμπουν στην ιστοσελίδα μας.
Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να καταχωρείτε το password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συλλογή στοιχείων, για να τοποθετείτε εκ νέου προϊόντα στο καλάθι σας αν δεν ολοκληρώσετε τη συναλλαγή σας σε μία επίσκεψη, για την ανάλυση της κίνησης σε ένα δικτυακό τόπο και την ανώνυμη σκιαγράφηση δημογραφικού προφίλ καθώς και για την παροχή προσωποποιημένων διαφημίσεων. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου.

Απαραίτητα cookies:Κάποια από τα cookies της διαδικτυακής πλατφόρμας μας είναι απαραίτητα για να μπορούμε να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας, όπως πχ. τα cookies που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.
Cookies για την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας: Επιτρέπουν την πλοήγηση στην ιστοσελίδα και την χρήση της υπηρεσίας «το καλάθι μου».

Cookies για τις προτιμήσεις του χρήστη:Προκειμένου να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα και την αναζήτηση σας για το κατάλληλο προϊόν, χρησιμοποιούμε cookies που απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας, όπως η γλώσσα της σελίδας ή τα προϊόντα που αναζητήσατε πρόσφατα.
Cookies τρίτων: Κάποια από τα Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας από τρίτους (όπως facebook, google analytics), πχ. για λόγους στατιστικούς ή διαφήμισης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις πολιτικές προστασίας των αντίστοιχων σελίδων.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου.

Εάν δεν επιθυμείτε να δέχεστε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογα το φυλλομετρητή σας (Browser), εάν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι εάν απενεργοποιηθούν τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να δείτε ορισμένα μέρη του παρόντος δικτυακού τόπου τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα και τη λειτουργικότητα της επίσκεψής σας.

Περιορισμοί χρήσης: Τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας. Οποιοδήποτε στοιχείο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο, ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο τμήμα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε τρίτο. Η εταιρία μας δεν διανέμει οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τους χρήστες της ιστοσελίδας σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πλην του συνεργάτη της εταιρίας που διαμεσολαβεί για την εκτέλεση των συναλλαγών σας και τον οποίο επιλέγει προσωπικά ο χρήστης. Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στις παραγγελίες σας δεν είναι ορατές ή διαθέσιμες για οποιονδήποτε τρίτο και το τελικό προϊόν σας αποστέλλεται σε ασφαλή αδιαφανή, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου μας δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Ασφάλεια: Η καταγραφή και διατήρηση των προσωπικών στοιχείων γίνεται σε ασφαλή βάση δεδομένων και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη τους από επιθέσεις ή διαδικτυακές πειρατείες. Τέτοια μέτρα συμπεριλαμβάνουν, όπου απαιτείται, τη χρήση τειχών προστασίας, εγκαταστάσεις ασφαλών εξυπηρετητών, κρυπτογράφησης, εφαρμογής κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών δικαιωμάτων πρόσβασης, την προσεκτική επιλογή επεξεργαστών και άλλα εύλογα τεχνικά και εμπορικά μέτρα για την παροχή κατάλληλης προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας ενάντια σε μη εγκεκριμένη χρήση, αποκάλυψη, αλλαγή ή καταστροφή. Τα μέτρα συντελούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Ενημέρωση, τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών: Εάν επιθυμείτε να γνωρίζετε τι είδους προσωπικά δεδομένα διαθέτουμε για εσάς ή εάν επιθυμείτε να συμπληρώσετε, να διορθώσετε, να καταστήσετε ανώνυμα ή να διαγράψετε οποιαδήποτε ελλιπή, εσφαλμένα ή παρωχημένα προσωπικά δεδομένα ή εάν θέλετε να πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό την αποστολή προωθητικού υλικού ή την άμεση πώληση ή τη διενέργεια έρευνας αγοράς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για το σκοπό αυτό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως εάν επιθυμείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Αντιρρήσεις: Οι επισκέπτες-χρήστες της ιστοσελίδας έχουν δικαίωμα αντιρρήσεων (συμπεριλαμβανομένης και της διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στην εταιρία ………………..(επωνυμία, δ/νση, τ.κ. κλπ.)

Συλλογή στοιχείων ανηλίκων:

Η εταιρία δεν επιδιώκει τη συλλογή πληροφοριών ή τη διεξαγωγή συναλλαγών με ανηλίκους. Επιδίωξή μας είναι να μην προβαίνουν οι ανήλικοι σε συναλλαγές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας χωρίς τη συγκατάθεση του/των γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα τους. Καταβάλλουμε επίσης εύλογες προσπάθειες να μην διατηρούμε στις βάσεις δεδομένων μας προσωπικά δεδομένα που αφορούν ανήλικους χρήστες. Σύνδεσμοι: Σε περίπτωση που οδηγηθήκατε στην ιστοσελίδα μας μέσω συνδέσμου (link) από άλλους δικτυακούς τόπους, δεν φέρουμε ευθύνη για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Επίσης τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους για δικτυακούς τόπους άλλων εταιρειών και υπηρεσίες τρίτων προσώπων. Συνιστούμε να διαβάσετε τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των τόπων αυτών για τις οποίες επίσης δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Τροποποίηση των όρων προστασίας: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, έπειτα από ενημέρωση των επισκεπτών-χρηστών και τηρώντας πάντοτε την κείμενη ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Σας προτείνουμε να ελέγχετε και να ενημερώνεστε, κατά καιρούς, για τυχόν αλλαγές στην παρούσα πολιτική προστασίας. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει εξ ολοκλήρου στην εταιρία «ΖΕΚΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του ανωτέρω νόμιμου δικαιούχου. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρία καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, είναι σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που ανήκουν και παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα «www.labeland.gr»,ή οποιαδήποτε άλλη δεν συνιστά παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.