ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ & OFFSET ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
Διαφημιστικά έντυπα

Μια μορφή διαφήμισης που σας δίνει την δυνατότητα να απευθυνθείτε σε ευρύ κοινό με σκοπό να το ενημερώσετε. Οι προδιαγραφές εκτύπωσης
των εντύπων είναι πραγματικά απεριόριστες ξεκινώντας από την διάσταση, το χαρτί, το δίπλωμα και συνεχίζοντας με την βιβλιοδεσία, την πλαστικοποίηση και άλλες εργασίες που τελειοποιούν το εικαστικό αποτέλεσμα. Φροντίζουμε για την πετυχημένη έντυπη προώθησή σας, συνδυάζοντας την ποιότητα, τις λογικές τιμές και την συνέπεια που μας χαρακτηρίζει.