ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ & OFFSET ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

 

Συσκευασία

Μια ευπαρουσίαστη συσκευασία είναι αρκετά ικανή να επηρεάσει την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών σε πολλά επίπεδα. Όσο πιο αισθητικά ευχάριστο είναι ένα πακέτο, τόσο περισσότερο θα γίνει αντιληπτό από τους καταναλωτές, και η επιλογή του θα αυξηθεί. Με μεγάλη εμπειρία σχεδιάζουμε συσκευασίες συνδυάζοντας πολλές παραμέτρους που αφορούν την επικοινωνία, την αντοχή και τη λειτουργικότητα της κάθε κατασκευής.